iPhone, iPod touch, and iPad Apps Search Engine
iPhone Apps Users Community
Advanced search | Example: action games
iPhone apps

Eyüboğlu EYS

Eyüboğlu EYS

 

Description

Eyüboğlu Eğitim Kurumları tarafından hazırlanan bu uygulama Eyüboğlu okullarının tanıtımını, Eyüboğlu Okulları’ndan haberleri ve duyuruları içermektedir. Uygulama ayrıca Eyüboğlu veli ve öğrencilerine yönelik Eğitim Yönetim Sistemi’ni de kapsamaktadır.

Uygulamanın bölümleri şunlardır;

Hakkımızda : Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nın tarihçesi, vizyon&misyonu, kurucusu hakkında bilgiler.

Okullar : Anaokulu, ilköğretim ve liselerin tanıtımları ve iletişim bilgileri.

Haberler : Haberler ve duyurular

Takvim : Akademik takvim, etkinlik takvimi

Medya : Okul resimleri ve etkinlik videoları

EYS ( Eğitim Yönetim Sistemi ) : Eyüboğlu veli ve öğrencine ait bilgilendirme modülü

Öğrenci, anne, baba ve veli bilgileri

Sınav sonuçları ve karne bilgileri

Ödeme bilgileri

Ödevler

Duyurular

Etüd çalışmaları

Sınav takvimi

Öğretmen - veli görüşme saatleri

Öğrenci devam bilgileri

İletişim

-

Developed by Eyüboğlu Educational Institutions, this application includes information on as well as news and announcements from Eyüboğlu Schools. The application also comprises the Education Management System designed for Eyüboğlu students’ and their parents’ use.

The components of the application are:

About Us: Information on the history, vision and mission, and the founder of Eyüboğlu Educational Institutions

Schools: Description and contact information for Eyüboğlu kindergartens, primary schools and high schools.

News: News and announcements

Calendar: Academic calendar, activity calendar

Media: School photographs and videos of student activities

EYS (Education Management System): The informative module designed for Eyüboğlu students and their parents

Student’s, his/her parents’/guardian’s personal information

Examination results and report card information

Payment details

Homework assignments

Announcements

Extra study hours

Examination calendar

Teacher-parent meeting hours

Student attendance information

Communication

What's New in Version 1.7

Performans iyileştirmesi yapıldı.
Randevu modülünde iyileştirmeler yapıldı.

iPhone Screenshots

Eyüboğlu EYS iPhone Screenshot 1
Eyüboğlu EYS iPhone Screenshot 2
Eyüboğlu EYS iPhone Screenshot 3
Eyüboğlu EYS iPhone Screenshot 4
Eyüboğlu EYS iPhone Screenshot 5

Video Reviews

No video review.

Customer reviews

Write a Review

Be the first to review this app. Write a Review

Forum

Ask a question

Be the first question this app.

Users Community

+ Connect to community


The information may be outdated (2017-03-08 01:25:27). For actual information go to iTunes


Mobile Version
iApps4you.com - is iPhone, iPod touch, and iPad apps search engine and not been authorized, sponsored or approved by Apple Inc.
Copyright © 2017 iApps4you.com.
14 ms.